Dhjata e Re

2 Gjonit 1:9 Së Bashku (ALNT)

Kush del nga mësimi i Krishtit dhe nuk qëndron në të, nuk ka Perëndi. Ai që qëndron në mësimin e Krishtit, ka edhe Atin, edhe Birin.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Gjonit 1

Shiko 2 Gjonit 1:9 në kontekstin