Dhjata e Re

2 Gjonit 1:3 Së Bashku (ALNT)

Hiri, mëshira e paqja, që vijnë prej Perëndisë Atë dhe prej Jezu Krishtit, Birit të tij, qofshin me ne, në të vërtetë dhe në dashuri.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Gjonit 1

Shiko 2 Gjonit 1:3 në kontekstin