Dhjata e Re

1 Timoteut 2:15 Së Bashku (ALNT)

Gruaja do të shpëtohet përmes lindjes së fëmijëve, nëse qëndron në besim, në dashuri dhe në shenjtëri me dinjitet.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 2

Shiko 1 Timoteut 2:15 në kontekstin