Dhjata e Re

1 Selanikasve 2:3 Së Bashku (ALNT)

Sepse predikimi ynë nuk mbështetej në mashtrime, në ndyrësi dhe në dredhi,

Lexoni kapitullin e plotë 1 Selanikasve 2

Shiko 1 Selanikasve 2:3 në kontekstin