Dhjata e Re

1 Selanikasve 2:20 Së Bashku (ALNT)

Po, ju jeni lavdia jonë dhe gëzimi ynë.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Selanikasve 2

Shiko 1 Selanikasve 2:20 në kontekstin