Dhjata e Re

1 Pjetrit 5:3 Së Bashku (ALNT)

Mos u sillni si sundues mbi ata që ju janë besuar, por bëhuni shembull për grigjën

Lexoni kapitullin e plotë 1 Pjetrit 5

Shiko 1 Pjetrit 5:3 në kontekstin