Dhjata e Re

1 Pjetrit 5:2-11 Së Bashku (ALNT)

2. ruajeni grigjën e Perëndisë që ju është besuar dhe mbikqyreni jo me detyrim, por vullnetarisht sipas dëshirës së Perëndisë, as për përfitim, por me dëshirë.

3. Mos u sillni si sundues mbi ata që ju janë besuar, por bëhuni shembull për grigjën

4. dhe kur të shfaqet Kryebariu do të merrni kurorën e lavdisë që nuk vyshket.

5. Po ashtu edhe ju të rinj nënshtrojuni të moshuarve. Të gjithë bashkë shërbejini njëri-tjetrit me përulësi, sepse Perëndia u kundërvihet kryelartëve, ndërsa të përulurve u jep hir.

6. Përuluni nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t’ju lartësojë në kohën e duhur.

7. Gjithë shqetësimet tuaja lërini në dorë të tij dhe ai do të kujdeset për ju.

8. Kini kujdes e rrini zgjuar! Kundërshtari juaj, djalli, sillet rrotull si luan i egërsuar duke kërkuar kë të përpijë.

9. Kundërshtojeni duke qëndruar të fortë në besim. Duhet ta dini se të njëjtat vuajtje i heqin të gjithë vëllezërit tuaj nëpër botë.

10. Perëndia i çdo hiri, që ju thirri për lavdinë e tij të amshuar përmes Krishtit Jezu, pasi të vuani për pak kohë, do t’ju përsosë, do t’ju forcojë, do t’ju mbështesë dhe do t’ju vendosë mbi themele të forta.

11. Atij i qoftë pushteti në shekuj të shekujve! Amen!

Lexoni kapitullin e plotë 1 Pjetrit 5