Dhjata e Re

1 Korintasve 2:4 Së Bashku (ALNT)

Fjalët e mia dhe predikimi im nuk u mbështetën në fjalë bindëse plot urti, por në dëftimin e Shpirtit të Shenjtë dhe të fuqisë së Perëndisë,

Lexoni kapitullin e plotë 1 Korintasve 2

Shiko 1 Korintasve 2:4 në kontekstin