Dhjata e Re

1 Korintasve 2:3 Së Bashku (ALNT)

Prandaj erdha te ju me dobësi, me frikë dhe me tmerr.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Korintasve 2

Shiko 1 Korintasve 2:3 në kontekstin