Dhjata e Re

1 Korintasve 13:12 Së Bashku (ALNT)

Tani shohim në mënyrë të errëtsi në pasqyrë,por një ditë do të shohimballë për ballë.Tani njoh deri diku,por një ditë do të njoh plotësisht,ashtu siç më njeh Perëndia.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Korintasve 13

Shiko 1 Korintasve 13:12 në kontekstin