Dhjata e Re

1 Gjonit 5:4-15 Së Bashku (ALNT)

4. sepse kush ka lindur prej Perëndisë e mund botën dhe fitorja që mundi botën është besimi ynë.

5. Kush e mund botën? Vetëm ai që beson se Jezui është Biri i Perëndisë.

6. Jezu Krishti është ai që erdhi nëpërmjet ujit të pagëzimit të tij dhe nëpërmjet gjakut të vdekjes së tij në kryq, jo vetëm me ujë, por me ujë e me gjak. Ai që dëshmon është Shpirti i Shenjtë dhe ai është e vërteta.

7. Tre janë ata që dëshmojnë:

8. Shpirti i Shenjtë, uji e gjaku, dhe që të tre japin të njëjtën dëshmi.

9. Ne pranojmë dëshminë e njerëzve, por dëshmia e Perëndisë është më e madhe dhe ajo është dëshmia që dha për Birin e tij.

10. Ai që beson në Birin e Perëndisë e ka këtë dëshmi. Ai që nuk beson në Perëndinë, e ka bërë atë gënjeshtar, pasi nuk i ka besuar dëshmisë që Perëndia dha për Birin e vet.

11. Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e amshuar dhe kjo jetë është në Birin e tij.

12. Ai që ka Birin, ka jetën. Ai që nuk e ka Birin e Perëndisë, nuk e ka as jetën.

13. Këto gjëra jua shkrova juve që besoni në emrin e Birit të Perëndisë, në mënyrë që ta dini se keni jetën e amshuar.

14. Kjo është siguria që kemi para Perëndisë: nëse i kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na dëgjon.

15. Meqenëse e dimë se ai i dëgjon kërkesat tona, atëherë e dimë edhe se do të na plotësohen.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Gjonit 5