Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Zanafilla 5:17 Bibla Shqip (ALBB)

Kështu Mahalaleeli jetoi gjithsej tetëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet; pastaj vdiq.

Lexoni kapitullin e plotë Zanafilla 5

Shiko Zanafilla 5:17 në kontekstin