Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Zanafilla 12:5 Bibla Shqip (ALBB)

Dhe Abrami mori me vete Sarajn, gruan e tij, dhe Lotin, birin e të vëllait, dhe të gjithë pasurinë që kishin grumbulluar dhe personat që kishin blerë në Haran, dhe u nisën për të vajtur në vendin e kanaanenjve. Kështu ata arritën në vendin e Kanaanit.

Lexoni kapitullin e plotë Zanafilla 12

Shiko Zanafilla 12:5 në kontekstin