Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Zanafilla 1:11 Bibla Shqip (ALBB)

Pastaj Perëndia tha: "Të mbijë toka gjelbërimin, barërat të nxjerrin farë dhe drurët frutorë të japin në tokë një frutë që të përmbajë farën e tij, secili sipas llojit të tij". Dhe kështu u bë.

Lexoni kapitullin e plotë Zanafilla 1

Shiko Zanafilla 1:11 në kontekstin