Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Sofonia 3:3 Bibla Shqip (ALBB)

Krerët e tij në mes të tij janë luanë që vrumbullojnë; gjyqtarët e tij janë ujqër të mbrëmjes, që nuk lënë asnjë kockë për ta brejtur për mëngjes.

Lexoni kapitullin e plotë Sofonia 3

Shiko Sofonia 3:3 në kontekstin