Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Sofonia 1:1 Bibla Shqip (ALBB)

Fjala e Zotit që iu drejtua Sofonias, birit të Kushit, bir i Gedaliahut, bir i Amariahut, bir i Ezekias, në ditët e Josias, birit të Amonit, mbret i Judës.

Lexoni kapitullin e plotë Sofonia 1

Shiko Sofonia 1:1 në kontekstin