Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Psalmet 19:9 Bibla Shqip (ALBB)

Frika e Zotit është e pastër, mbetet përjetë; gjykimet e Zotit janë të vërteta, të gjitha janë të drejta;

Lexoni kapitullin e plotë Psalmet 19

Shiko Psalmet 19:9 në kontekstin