Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Psalmet 128:6 Bibla Shqip (ALBB)

Po, pafsh bijtë e bijve të tu. Paqja qoftë mbi Izraelin.

Lexoni kapitullin e plotë Psalmet 128

Shiko Psalmet 128:6 në kontekstin