Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Psalmet 125:5 Bibla Shqip (ALBB)

Por ata që ndjekin rrugë dredha-dredha, Zoti do t'i bëjë që të ecin bashkë me ata që bëjnë paudhësi. Paqja qoftë mbi Izrael.

Lexoni kapitullin e plotë Psalmet 125

Shiko Psalmet 125:5 në kontekstin