Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Numrat 18:19 Bibla Shqip (ALBB)

Unë të jap ty, bijve dhe bijave të tua bashkë me ty, si statut të përjetshëm, të gjitha ofertat e larta të gjërave të shenjta që bijtë e Izraelit i paraqesin Zotit. Është një besëlidhje e kripës dhe e përjetshme përpara Zotit, për ty dhe për pasardhësit e tu".

Lexoni kapitullin e plotë Numrat 18

Shiko Numrat 18:19 në kontekstin