Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Numrat 1:42 Bibla Shqip (ALBB)

Nga bijtë e Neftalit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke i numëruar emrat nga mosha njëzet vjeç e lart, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë:

Lexoni kapitullin e plotë Numrat 1

Shiko Numrat 1:42 në kontekstin