Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Nehemia 1:5 Bibla Shqip (ALBB)

Dhe thashë: "Të lutem shumë, o Zot, Perëndia i qiellit, Perëndi i madh dhe i tmerrshëm, që i qëndron besnik besëlidhjes dhe ke mëshirë për ata që të duan dhe respektojnë urdhërimet e tua,

Lexoni kapitullin e plotë Nehemia 1

Shiko Nehemia 1:5 në kontekstin