Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Mikea 6:4 Bibla Shqip (ALBB)

Sepse unë të nxora nga vendi i Egjiptit, të çlirova nga shtëpia e skllavërisë dhe kam dërguar para teje Moisiun, Aaronin dhe Miriamin.

Lexoni kapitullin e plotë Mikea 6

Shiko Mikea 6:4 në kontekstin