Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Malakia 4:4 Bibla Shqip (ALBB)

"Mbani mend ligjin e Moisiut, shërbëtorit tim, të cilit në Horeb i urdhërova statutet dhe dekretet për mbarë Izraelin.

Lexoni kapitullin e plotë Malakia 4

Shiko Malakia 4:4 në kontekstin