Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Ligji i Përtërirë 9:19 Bibla Shqip (ALBB)

Sepse unë kisha frikë nga zemërimi dhe nga tërbimi me të cilët Zoti ishte ndezur kundër jush, aq sa dëshironte shkatërrimin tuaj. Por Zoti edhe këtë herë më dëgjoi.

Lexoni kapitullin e plotë Ligji i Përtërirë 9

Shiko Ligji i Përtërirë 9:19 në kontekstin