Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Ligji i Përtërirë 29:12 Bibla Shqip (ALBB)

për të hyrë në besëlidhjen e Zotit, Perëndisë tënd, dhe në betimin e tij që Zoti, Perëndia yt, bën sot me ty,

Lexoni kapitullin e plotë Ligji i Përtërirë 29

Shiko Ligji i Përtërirë 29:12 në kontekstin