Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Ligji i Përtërirë 12:21 Bibla Shqip (ALBB)

Në qoftë se vendi që Zoti, Perëndia yt, ka zgjedhur për të venduar emrin e tij do të jetë larg teje, mund të vrasësh kafshë nga bagëtia e trashë dhe e imët, ashtu si të kam urdhëruar; dhe mund të hash brenda portave të tua sa herë të duash.

Lexoni kapitullin e plotë Ligji i Përtërirë 12

Shiko Ligji i Përtërirë 12:21 në kontekstin