Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Ligji i Përtërirë 11:1 Bibla Shqip (ALBB)

"Duaje, pra, Zotin, Perëndinë tënd, dhe respekto gjithnjë rregullat e tij, statutet e tij, dekretet e tij dhe urdhërimet e tij.

Lexoni kapitullin e plotë Ligji i Përtërirë 11

Shiko Ligji i Përtërirë 11:1 në kontekstin