Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Levitiku 8:1 Bibla Shqip (ALBB)

Zoti i foli akoma Moisiut, duke thënë:

Lexoni kapitullin e plotë Levitiku 8

Shiko Levitiku 8:1 në kontekstin