Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Levitiku 22:23 Bibla Shqip (ALBB)

Do të mund të paraqesësh si ofertë vullnetare një ka ose një dele që ka një këmbë shumë të gjatë apo shumë të shkurtër; por si kusht nuk do të ishte i mirëpritur.

Lexoni kapitullin e plotë Levitiku 22

Shiko Levitiku 22:23 në kontekstin