Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Kantiku i Kantikëve 7:1 Bibla Shqip (ALBB)

Sa të bukura janë këmbët e tua në këpucë, o bija e princit! Pjesët e rrumbullakëta të ijëve të tua janë si stoli, vepër e dorës së një artisti.

Lexoni kapitullin e plotë Kantiku i Kantikëve 7

Shiko Kantiku i Kantikëve 7:1 në kontekstin