Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Jozueu 4:1 Bibla Shqip (ALBB)

Kur tërë populli mbaroi së kapërcyeri Jordanin, Zoti i foli Jozueut, duke i thënë:

Lexoni kapitullin e plotë Jozueu 4

Shiko Jozueu 4:1 në kontekstin