Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Jozueu 15:58 Bibla Shqip (ALBB)

Halhuli, Beth-Tsuri, Gedori,

Lexoni kapitullin e plotë Jozueu 15

Shiko Jozueu 15:58 në kontekstin