Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Jozueu 1:15 Bibla Shqip (ALBB)

derisa Zoti t'u ketë dhënë pushim vëllezërve tuaj ashtu si juve, dhe ta kenë shtënë në dorë vendin që Zoti, Perëndia juaj, u jep atyre. Atëherë mund të ktheheni për të pushtuar vendin që ju përket, dhe që Moisiu, shërbëtor i Zotit, ju ka dhënë këtej Jordanit në drejtim të Lindjes"".

Lexoni kapitullin e plotë Jozueu 1

Shiko Jozueu 1:15 në kontekstin