Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Joeli 3:17 Bibla Shqip (ALBB)

"Atëherë ju do të pranoni që unë jam Zoti, Perëndia juaj, që banon në Sion, mali im i shenjtë. Kështu Jeruzalemi do të jetë i shenjtë dhe të huajt nuk do të kalojnë më andej".

Lexoni kapitullin e plotë Joeli 3

Shiko Joeli 3:17 në kontekstin