Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Joeli 1:6 Bibla Shqip (ALBB)

Sepse një komb i fortë dhe i panumërt ka dalë kundër vendit tim. Dhëmbët e tij janë dhëmbë luani, dhe ka stërdhëmbë luaneshe.

Lexoni kapitullin e plotë Joeli 1

Shiko Joeli 1:6 në kontekstin