Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Jobi 32:7 Bibla Shqip (ALBB)

Thoja: "Do të flasë mosha dhe numri i madh i viteve do t'u mësojë diturinë".

Lexoni kapitullin e plotë Jobi 32

Shiko Jobi 32:7 në kontekstin