Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Jeremia 11:1 Bibla Shqip (ALBB)

Kjo është fjala që iu drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thënë:

Lexoni kapitullin e plotë Jeremia 11

Shiko Jeremia 11:1 në kontekstin