Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Hagai 1:12 Bibla Shqip (ALBB)

Zorobabeli, biri i Shealtielit, dhe Jozueu, biri i Jehotsadakut, kryeprift, dhe gjithë pjesa tjetër e popullit e dëgjuan zërin e Zotit, Perëndisë së tyre, dhe fjalët e profetit Hagai, sepse Zoti,

Lexoni kapitullin e plotë Hagai 1

Shiko Hagai 1:12 në kontekstin