Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Gjyqtarët 18:18 Bibla Shqip (ALBB)

Kur këta hynë në shtëpinë e Mikahut dhe morën shëmbëlltyrën e gdhendur, efodin, shtëpinë e idhujve dhe figurën prej metali të shkrirë, prifti u tha atyre: "Ç'po bëni kështu?".

Lexoni kapitullin e plotë Gjyqtarët 18

Shiko Gjyqtarët 18:18 në kontekstin