Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Fjalët e Urta 11:27 Bibla Shqip (ALBB)

Kush kërkon me zell të mirën fiton dashamirësinë, por ai që kërkon të keqen, kjo do t'i bjerë mbi të.

Lexoni kapitullin e plotë Fjalët e Urta 11

Shiko Fjalët e Urta 11:27 në kontekstin