Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Ezekieli 46:5 Bibla Shqip (ALBB)

blatimi ushqimor për dashin do të jetë një efa, ndërsa blatimi ushqimor për qengjat do t'i lihet dëshirës së tij, bashkë me një hin vaji për efan.

Lexoni kapitullin e plotë Ezekieli 46

Shiko Ezekieli 46:5 në kontekstin