Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Ester 3:13 Bibla Shqip (ALBB)

Këto dokumente u dërguan me anë korrierësh në të gjitha krahinat e mbretit, me qëllim që të shkatërroheshin, të vriteshin dhe të shfaroseshin tërë judenjtë, të rinj dhe pleq, fëmijë dhe gra, në një ditë të vetme, më trembëdhjetë të muajit të dymbëdhjetë, që është muaji i adarit, dhe të plaçkiteshin pasuritë e tyre.

Lexoni kapitullin e plotë Ester 3

Shiko Ester 3:13 në kontekstin