Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

2 i Samuelit 8:14 Bibla Shqip (ALBB)

Vendosi garnizone edhe në Idumea; kështu tërë Idumea dhe tërë edomitët u bënë nënshtetas të Davidit; dhe Zoti e mbronte Davidin kudo që shkonte.

Lexoni kapitullin e plotë 2 i Samuelit 8

Shiko 2 i Samuelit 8:14 në kontekstin