Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

2 i Samuelit 17:16 Bibla Shqip (ALBB)

Prandaj tani dërgoni me nxitim njeri që të informoni Davidin dhe i thoni: "Mos kalo natën në fushat e shkretëtirës, por pa tjetër shko më tutje, me qëllim që mbreti dhe gjithë njerëzit që janë me të të mos shfarosen".

Lexoni kapitullin e plotë 2 i Samuelit 17

Shiko 2 i Samuelit 17:16 në kontekstin