Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

2 i Samuelit 11:25 Bibla Shqip (ALBB)

Atëherë Davidi i tha lajmëtarit: "Do t'i thuash kështu Joabit: "Mos u hidhëro për këtë gjë, sepse shpata ha o njërin o tjetrin; lufto me forcë më të madhe kundër qytetit dhe shkatërroje". Dhe ti jepi zemër".

Lexoni kapitullin e plotë 2 i Samuelit 11

Shiko 2 i Samuelit 11:25 në kontekstin