Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

2 i Mbretërve 11:6 Bibla Shqip (ALBB)

një e treta portën e Surit dhe një e treta portën prapa rojeve. Ju do të ruani shtëpinë, duke ndaluar hyrjen në të.

Lexoni kapitullin e plotë 2 i Mbretërve 11

Shiko 2 i Mbretërve 11:6 në kontekstin