Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

1 i Mbretërve 8:40 Bibla Shqip (ALBB)

me qëllim që ata të kenë frikë prej teje tërë kohën që do të jetojnë në vendin që u ke dhënë etërve tanë.

Lexoni kapitullin e plotë 1 i Mbretërve 8

Shiko 1 i Mbretërve 8:40 në kontekstin