Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Zbulesa 3:12 Bibla Shqip (ALBB)

Kush fiton do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndisë tim, dhe ai nuk do të dalë më përjashta; dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndisë tim, dhe emrin e qytetit të Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret nga qielli nga Perëndia im, dhe emrin tim të ri.

Lexoni kapitullin e plotë Zbulesa 3

Shiko Zbulesa 3:12 në kontekstin