Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 4:34 Bibla Shqip (ALBB)

Sepse midis tyre nuk kishte asnjë nevojtar, sepse të gjithë ata që zotëronin ara ose shtëpi i shisnin dhe sillnin fitimin nga gjërat e shitura,

Lexoni kapitullin e plotë Veprat e Apostujve 4

Shiko Veprat e Apostujve 4:34 në kontekstin